Ligesom for enfamiliehuse og flerfamiliehuse gælder det, at der skal fremlægges en gyldig energimærkning, når erhvervsejendomme sælges. Der har siden 1. juli 2009 ligeledes skulle foreligge energimærkning ved udlejning af erhvervsejendomme og erhvervslejligheder samt overdragelse af erhvervsandele og -anparter.

For bygninger med et etageareal på 1.000 m² og derover er det lovpligtigt at der altid foreligger en gyldig energimærkning, uanset om der finder salg eller en udlejning sted. Det er ejeren af bygningen, der skal lade energimærkningen gennemføre. Dette kaldes “regelmæssig energimærkning”.

Hvis der efter energimærkningens udarbejdelse er gennemført tilbygninger, ombygninger eller andre væsentlige forandringer, som i væsentlig omfang påvirker bygningens energimæssige ydeevne, således at energimærkningen ikke længere er retvisende, er energimærkningen ikke længere gyldig. Der skal derfor udarbejdes ny energimærkning i forbindelse med salg eller udleje i denne situation.

Det er ved en ejendomshandel sælgeren og ved udlejning udlejeren af ejendommen, der har ansvaret for, at energimærkningen bliver gennemført, og betaler energikonsulenten for at udføre mærkningen. Hvis der er tale om en erhvervsenhed i en andelsboligforening, ejerforening eller lign. boligfællesskab, er det dog boligfællesskabet, der har pligten til at udarbejde og betale for energimærkningen og herefter udlevere den til sælgeren/udlejeren.

Herudover skal en udlejer være opmærksom på, at fremleje også er omfattet af pligten til at udlevere energimærkning. En udlejer må derfor tåle at skulle udarbejde og udlevere energimærkning til lejeren, såfremt lejeren ønsker at fremleje lejemålet.

Alle energimærkninger – uanset hvornår de er udarbejdet – er i dag gyldige i 10 år, jf. bekendtgørelsens § 43, stk. 4. Denne regel blev indført ved ikrafttrædelse af energimærkningsbekendtgørelsen pr. 4. september 2017.

F.s.v.a. “gamle” energimærkninger, der har påført en anden gyldighedsperiode på selve energimærkningen, er denne energimærkning stadig er gyldig.