2015 viste den højeste handelsvolumen på det danske ejendomsmarked siden 2007, og meget tyder på, at transaktionsniveauet vil stige yderligere i 2016. Handler med kontor- og boligejendomme står for størstedelen af den samlede handelsvolumen.

Ifølge Nybolig Erhvervs nye markedsrapport hænger den store appetit på investering i ejendomme nøje sammen med de forbedrede økonomiske forhold i erhvervslivet og den lave rente. Der er stort behov for placering af overskudslikviditet.

Passive placeringsmuligheder i obligationer og aktier tilbyder imidlertid enten meget lave afkast eller er betydeligt risikofyldte, blandt andet synliggjort ved de store kursfald, som har præget aktiemarkederne i den seneste tid.

Fast ejendom har derimod vist sig som en meget driftssikker investering. Særligt boligudlejningsejendommene i de større byer, hvor stor og samtidig voksende boligefterspørgsel sikrer minimal tomgang og en positiv lejeudvikling. Derfor er der rift om de attraktive investeringsejendomme, og det resulterer i stigende prisudvikling.

– Meget tyder på, at vi vil se yderligere komprimeringer af afkast og dermed en prisudvikling, som fortsætter opad. Specielt indenfor ejendomssegmenter, hvor der er udsigt til stigende lejeindtægter som for eksempel for prime kontorer og boligudlejningsejendomme, siger Stig Plon Kjeldsen, analysechef hos Nybolig Erhverv.

Men de lavere afkast på de fortrukne ejendomstyper har i stigende omfang fået investorer til også at se på ejendomme indenfor let industri, lager- og produktionsejendomme, hvor faldende udlejningsrisiko spiller en afgørende rolle, og hvor transaktionsvolumen nu begynder at vokse.

– Vi forventer derfor, at transaktionsniveauet for investeringsejendomme vil stige yderligere i 2016. Stor aktivitet i 1. kvartal bekræfter allerede denne forventning, siger Stig Plon Kjeldsen.

Kilde: Byens Ejendom