De tidligere vurderinger, som SKAT lavede på erhvervsejendomme, var fyldt med store fejl. Det kom frem i august 2013, da Rigsrevisionen konkluderede, at 41 % af SKAT’s ejendomsvurderinger i 2011 havde ligget over den faktiske salgspris.

Børsen er kommet i besiddelse af et internt dokument, der viser, hvordan Skatteministeriet vil fastsætte værdien af landets erhvervsejendomme. Her fremgår det, at vurderingerne bl.a. bygger på besigtigelser foretaget af uvildige ejendomsmæglere. Besigtigelser er vurderinger, hvor ejendomsmægleren kun må vurdere ejendommen fra fortorvet – en såkaldt ”kantstensvurdering”.

Denne form for vurdering, giver typisk ikke et retvisende billede, når bygningen ikke besigtiges indefra. Loftshøjde, materialer, stand, rumfordeling osv. er noget man må gætte sig frem til. Alt dette betyder noget for værdien af ejendommen.  Skyder man for eksempel forkert på fordeling af kontor og lager, vil det have en stor betydning for vurderingen, da markedslejen på lager er lavere end på kontor.

Arbejdet med et nyt ejendomsvurderingssystem ligger i Skatteministeriet i Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger (ICE). Af det materiale ICE har udleveret til ejendomsmæglerne, fremgår det, at de udover den udvendige besigtigelse, skal indhente oplysninger om ejendommens beliggenhed, bygningskarakteristika og skøn over ejendomsværdi, forventet markedsleje og driftsudgifter.

Men af interne papirer, der er blevet vist på et lukket møde i ICE, fremgår det også, at det er vanskeligt at værdiansætte erhvervsejendomme, alene baseret på objektive data.

Der er ca. 520.000 erhvervsejendomme i Danmark. Disse beskattes ud fra SKAT’s seneste vurdering. Der er til dato foretaget 3.300 besigtigelser af erhvervsejendomme.

 

Kilde: Børsen