De store ejendomshandler i 2019 beløb sig til samlet 57 milliarder kr. Det svarer til et fald på 20 procent, hvilket især skyldtes faldende aktivitet inden for boligsegmentet.

Efter et meget svagt 1. halvår 2019 steg aktiviteten på ejendomsinvesteringsmarkedet kraftigt mod årets slutning. Den samlede omsætning landede dog alligevel 20 procent under tallet for 2018 og 35 procent under det hidtidige rekordår i 2017. Det skriver Colliers i en pressemeddelelse.Faldet i det samlede salg af ejendomme kunne ifølge Colliers især registreres uden for Storkøbenhavn, hvorimod investeringsaktiviteten kun faldt relativt marginalt i hovedstadsområdet.”Vi havde hos Colliers prognosticeret et lidt højere transaktionsvolumen, men de politiske udmeldinger omkring kommende stramninger af mulighederne for at gennemføre lejeforhøjelser ved gennemgribende moderniseringer af ældre boligejendomme betød, at flere betydende transaktioner i årets sidste uger blev sat på hold”, skriver erhvervsmægleren.Ifølge Colliers stod internationale investorer i 2019 for knap 53 procent af de samlede investeringer, hvilket var en smule mere end i 2018. I de senere år har fordelingen af investeringerne mellem danske og udenlandske investorer været ganske stabil med omtrent 50/50.Markant fald i transaktionsvolumen inden for boligejendomme – men stigende aktivitet i kontorsegmentet

Generelt har markedet til gengæld været præget af faldende aktivitet inden for boligsegmentet.

“Udviklingen kan, i et vist omfang, forklares med den ganske store usikkerhed om de fremtidige rammebetingelser for modernisering af lejligheder i den ældre boligmasse. Men hertil kommer, at kombinationen af ganske ambitiøse udbudspriser på salg af større boligprojekter og et lidt svagere udlejningsmarked for store lejligheder har betydet en markant reduktion i salget af sådanne projekter”, skriver Colliers.

Inden for detailhandelsejendomme er handelsaktiviteten ifølge Colliers også faldet betydeligt, mens aktiviteten inden for kontorejendomme er steget til mere end 1/3 af den samlede investeringsaktivitet. Af de 5 største enkeltstående ejendomshandler i 2019, som alle blev formidlet af Colliers, var de 4 inden for kontorsegmentet.

Investorernes risikovilje har været svagt faldende
Ifølge Colliers var 2019 præget af en bekymring for en faldende økonomisk vækst, endog for en egentlig recession.

“Samtidig er renteniveauet faldet betydeligt. I et sådant miljø vil investorerne oftest søge mod investeringer med et lavere, men samtidig mere sikkert afkast. Det kunne således forventes, at investorerne i stigende grad ville søge mod såkaldte core ejendomme, udlejede ejendomme med en meget høj lejesikkerhed, i stedet for de mere risikofyldte, men samtidig potentielt mere lukrative segmenter, value-add ejendomme og egentligt opportunistiske investeringer.

Denne forventning ville naturligt yderligere underbygges af det forhold, at risikoviljen i den finansielle sektor i forhold til at finansiere ejendomsinvesteringer faldt i løbet af 2019”, skriver Colliers.

“Selv om core ejendomme i 2019 udgjorde en større del af de samlede investeringer end i 2018, er det imidlertid bemærkelsesværdigt, at der i 2019 også kunne registreres en ganske pæn omsætning inden for value-add segmentet, hvorimod omsætningen af egentlige opportunistiske investeringer med en meget høj risikoprofil var stærkt faldende, utvivlsomt som følge af ringere finansieringsmuligheder.

Tallene indikerer, at der også inden for value-add segmentet er en pæn investorefterspørgsel, forudsat priserne muliggør at realisere afkast, som modsvarer den højere risiko i forhold til investeringer i core segmentet,” slutter erhvervsmæglerne.

Kilde: Byens Ejendom