En hoteldirektør, der optrådte som udlejers repræsentant, udtalte den 20. november 2013 i Politiken, at hotellet skulle udvides, og at dette ville betyde, at hotellets gæster ville opleve indskrænkninger herunder bl.a. at lejers restaurant på toppen af hotellet ville lukke, mens ombygningen stod på. Det fremgik bl.a. af udlejers udtalelse til Politiken, at udlejer havde indsendt byggetilladelse, og at såfremt det faldt på plads, forventede man at kunne påbegynde ombygningen i juni måned 2014.

Lejer var ikke forud for udlejers udtalelse til Politiken blevet orienteret om udlejers konkrete ombygningsplaner af hotellet, og at dette ville medføre, at lejers restaurant skulle lukke. Lejer havde kun været orienteret om, at udlejer generelt påtænkte en ombygning af hotellet, og det fremgik af lejers årsberetning fra bestyrelsen for 2012/2013, at de forventede at kunne fortsætte restaurantdriften fra lejemålet.

Efter udtalelsen oplevede lejer, at kunder begyndte at aflyse arrangementer, returnere gavekort og personale sagde op. Som følge heraf ophævede lejer lejemålet med fraflytning senest 1. april 2014, og krævede erstatning for tab som følge af udlejers misligholdelse.

Landsretten lagde til grund, at lejemålet var uopsigeligt indtil 1. februar 2017. Endvidere fandt Landsretten, at udlejers udtalelse til Politiken om, at lejers restaurant skulle lukke som følge af ombygningen, der forventedes igangsat i juni måned 2014, udgjorde en væsentlig misligholdelse af lejekontrakten, og lejers ophævelse af lejeaftalen var derfor berettiget. Erstatningen blev skønsmæssigt fastsat til 2,5 mio. kr.

 

Kilde: Dansk Ejendomsmæglerforening