Det var aftalt i et erhvervslejeforhold, at lejen alene kunne regulereres med 1,5 % årligt, og at dette var den eneste reguleringsform.
Udlejer afhændede ejendommen til en ny udlejer. Ny udlejer varslede forhøjelse af lejen til markedsleje iht. ELL § 13 under henvisning til, at den gældende leje var væsentlig lavere end markedslejen. Udlejer gjorde gældende for Boligretten og Landsretten, at vilkåret om årlig regulering af lejen med 1,5 % var urimeligt og i strid med redelige handlemåde iht. ELL § 7.
Hverken Boligret eller Landsret fandt, at udlejer havde godtgjort, at betingelserne for en markedslejeforhøjelse var til stede, og der kunne derfor ikke ske forhøjelse af lejen med hjemmel i ELL § 13.
Kilde: Dansk Ejendomsmæglerforening