Den 1. juni blev den ventede modernisering af planloven vedtaget.

Moderniseringen indeholder mange ændringer, herunder ændres den krævede ejerskabsperiode inden pensionister kan anvende sommerhuse til helårsbeboelse fra 8 år til 1 år og anvendelsesperioden for sommerhuse udvides. Hertil kommer flere ændringer i administrationen af landzonen, herunder ved anvendelsesændringer for overflødiggjorte bygninger, og der sker flere ændringer fsva. størrelsesbegrænsningerne for butikker. Der er desuden ændringer i kommunernes administrationsmuligheder, f.eks. forkortede høringsfrister og udvidede dispensationsmuligheder indenfor lokalplanområder.

Den moderniserede planlov træder i kraft den 15. juni 2017.

 

Kilde: Dansk Ejendomsmæglerforening

Modernisering af Planloven

Se mere

Læs mere på Erhvervsministeriets website

Klik her