Hvis du ejer en gammel ejendom, som du ønsker at nedrive for at opføre en ny bygning, giver lejeloven som udgangspunkt mulighed for at udlejer kan opsige lejerne, med henvisning til at bygningen skal rives ned.

Hvis du køber en ejendom for at rive den ned og opføre ny, er det vigtigt at håndtere eventuelle lejere på den rigtige måde. Til trods for at lejeloven giver mulighed for at kunne opsige med tre måneders varsel, er det ikke altid nok.

En lejer kan gøre indsigelse mod en gyldig opsigelse af lejemålet og udlejer er dermed forpligtet til at indbringe sagen for Boligretten. Når lejer taber sagen i Boligretten, kan sagen ankes til Landsretten.

Først når lejer har tabt i Landsretten kan lejer udsættes med fogeds hjælp. Et forløb som her beskrevet kan tage et-to år og vil dermed medføre en udsættelse af byggeprojektet.

Det er derfor vigtigt at, hvis du som udlejer eller køber, har planer om at gennemføre et byggeprojekt der kræver nedrivning af den eksisterende bygning, planlægger forløbet nøje og eksempelvis forsøger at motivere lejerne til at opsige deres lejemål med virkning fra et nærmere bestemt tidspunkt. I modsat fald risikerer du at bringe dig selv i en dårlig forhandlingsposition, som vil kunne udnyttes af lejerne.