I 39 kommuner pålignes der dækningsafgift på erhvervsejendomme. Dækningsafgiften er steget for første gang i syv år og der er en risiko for, at regningen for at betale dækningsafgift stiger de kommende år.
I regeringens store boligskatteaftale for foråret 2017 er der en række favorable overgangsordninger for boligejere, men dette gør sig ikke gældende for ejerne af erhvervsejendomme. Aftalen giver nemlig kommunerne mulighed for at opkræve langt mere i dækningsafgift.
Såfremt kommunerne udnytter den mulighed, vil indtjeningen fra dækningsafgiften kunne stige fra 2,3 mia. kr. til 2,9 mia. kr. Dette svarer til en stigning på 25%.
De nye vurderinger på erhvervsejendomme udarbejdes pr. september 2019 og udsendes i foråret 2020. Effekten af boligskatteaftalen er, at ejendomsvurderingerne vil stige, og dermed vil dækningsafgiften også stige.
Den oprindelige tanke med dækningsafgiften var, at den skulle dække specifikke udgifter, kommunen havde ved at have en virksomhed boende.