Der var i et erhvervslejeforhold tvist om, hvorvidt opsigelse af lejeren var lovlig. Udlejer var et menighedsråd, og det lejede var butikslokaler i kirkens ejendom. Lejer drev en blomsterforretning fra lejemålet, som i øvrigt var beliggende lige ved siden af kirkegården. Udlejer havde opsagt lejer med den begrundelse, at kirken selv skulle benytte lokalerne. Lejer bestred, at opsigelsen var berettiget, og påberåbte sig bl.a. at lejemålet var erhvervsbeskyttet.
 
Når et lejemål er erhvervsbeskyttet, skal opsigelsen, når udlejer selv ønsker at benytte det lejede, derudover også være rimelig ud fra en vurdering af begge parters forhold, jf. ELL § 62, stk. 1. Landsretten fandt, at opsigelsen var rimelig ud fra en vurdering af begge parters forhold, og lejer fik tilkendt erstatning, og som følge af at lejemålet var erhvervsbeskyttelse godtgørelse for tabt goodwill.
 

Kilde: Dansk Ejendomsmæglerforening