Ved indgangen til fjerde kvartal stod blot 3,9 procent af landets butikslokaler, kontorer, lagerbygninger og fabrikshaller til udlejning eller salg – det laveste niveau siden 2009 og dermed i syv år. Det fremgår af det kvartårlige Ejendomstorvet Markedsindeks over udbudte erhvervslokaler, udgivet af Dansk Ejendomsmæglerforening i samarbejde med erhvervsportalen Ejendomstorvet.dk og Ejendomsforeningen Danmark, som repræsenterer udlejere og administratorer af ejendomme.

”Tallene afspejler, at dansk økonomi efterhånden er sluppet fri af finanskrisen. Gennem det seneste år er beskæftigelsen i kontorfagene steget, og det får kontorerhvervene til at efterspørge flere kvadratmeter. Samtidig er danskernes forbrug steget, og det har smittet af på detailhandlens efterspørgsel på lokaler,” siger Mads Lindegaard, senioranalytiker i Dansk Ejendomsmæglerforening.

Også industrien har oplevet fremgang, så der er kommet aktivitet i mange flere lagerbygninger og fabrikshaller.

Samlet set er der stadig flere udbudte erhvervslokaler, end før finanskrisen satte ind. Men alene det seneste år er arealer på over 650.000 kvadratmeter – eller næsten 100 fodboldbaner – blevet fyldt med skriveborde, varestativer, maskiner og ikke mindst mennesker i beskæftigelse.

”En meget stor del af fremgangen er sket i hovedstadsområdet. Især for kontorer, men også for produktion, hvor der er sket øget aktivitet i Københavns omegn. For butikker er udviklingen ikke så kraftig, men det skyldes i høj grad, at der efterhånden er meget få tomme forretningslokaler tilbage i hovedstaden,” siger Simon Birch Skou, adm. direktør for Ejendomtorvet.dk.

Endnu et økonomisk sundhedstegn – ud over færre udbudte erhvervslokaler – er stigende niveauer for husleje. For både butikker, kontorer og industrilokaler er lejeniveauet på landsplan omkring fire procent højere end for et år siden, viser andre tal fra Ejendomstorvet.dk

Baggrundsmateriale og fakta

  • 3,9 procent af samtlige erhvervslokaler var udbudt ved indgangen til fjerde kvartal 2016 – det laveste siden juli 2009 og et fald fra 4,4 procent for et år siden
  • Andelen nåede en bund i juli 2007 på 1,8 procent og toppede i juli 2012 med 5,3 procent
  • Det seneste år er udbuddet af erhvervslokaler faldet med over 650.000 kvm – fordelt med 102.800 kvm butikker, 100.700 kvm kontorer og 451.000 kvm lager- og produktionslokaler
  • 5,7 procent af butikslokalerne var udbudt – en forbedring fra 6,5 procent for et år siden. Ni ud af ti landsdele har oplevet fremgang
  • 8,5 procent af kontorerne var udbudt – en forbedring fra 8,9 procent. Fremgang i syv ud af ti landsdele
  • Blot 2,7 procent af lager-/industrilokalerne var udbudt – en forbedring fra 3,2 procent. Fremgang i syv ud af ni landsdele (København by, med meget lidt industri, indgår ikke)

Kilde: Dansk Ejendomsmæglerforening