SOLGT

LYNDBY GADE 19, LYNDBY, 4070 KR. HYLLINGE
Offentligt udbud

Ejendommen sælges i offentligt udbud for Lejre Kommune på vilkår i henhold til lovbekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme nr. 799 af 24.06.2011.

Ejendommen er beliggende i det hyggelige landsbymiljø Lyndby, tæt ved Roskilde Fjord og samtidig med kort afstand til motorvejen. Foran bygningen er der stort asfalteret parkeringsanlæg og bag ejendommen er en større plæne samt træbælte anlagt mod Hornsherredvej.

Bygningerne, der oprindeligt blev opført til skole, har senest huset Lyndby Rådhus.

Ejendommen er opført i 1940 med flere om-/tilbygningsår og består af en solid og sund bygningsmasse. Bygningen er opført i 1 etage med tagetage samt flere anvendelige kælderarealer. Opført i røde teglsten, og tag er belagt med røde tegl. Flere steder er vinduerne udskiftet Generelt en bygning af høj bygnings- og vedligeholdelseskvalitet. Indvendigt er bygningen hidtil anvendt til administration. Etagerne er indrettet med dels storrums- og dels cellekontorer. Der er en mængde møde- og repræsentative afsnit/lokaler på etagerne. Flere toiletkerner, kantine, m.m. Pavillionen er nedrevet.

ANVENDELSE
Lejre Kommune stiller sig positive overfor, i samarbejde med køber, at skabe et plangrundlag for ejendommens fremtidige anvendelse (ny lokalplan) så længe der er tale om en anvendelse der falder rimeligt ind i området og som ikke generer med røg, støj og møg. Enhver anden anvendelse end den nuværende vil kræve en ny lokalplan og evt.et kommuneplantillæg.

Ejendommens beliggenhed i det hyggelige kvarter tæt ved vandet, indikerer muligheden for at indrette den til privatboliger (ejerlejligheder). Bygningsmassen er gedigen og i en bygningsstil der vil appellere til de fleste. En anden anvendelse kunne være som firmadomicil eller som anvendelse til kontorhotel. Muligvis vil det bagvedliggende jordstykke (græsplænen mod Hornsherredvej) kunne udmatrikuleres. Der skønnes at kunne være 3-4 parceller. Ejendommen vil endvidere være ideel til f.eks. efterskole, selvejende institution, behandlingshjem, ældreboliger, plejehjem eller hospice.

Vil du se mere?

Kontakt os

Bestil materiale

Ring til os på 2424 9898

Send en mail på info@heidebyestate.com

For privacy reasons Google Maps needs your permission to be loaded.
I Accept