Ejendomsvurderingerne er og har gennem de seneste år været fastfrosset, mens arbejdet med et nyt ejendomsvurderingssystem pågår. Senest blev den fastsatte vurdering for 2011 og 2012 hhv. for ejerboliger og øvrige ejendomme forlænget endnu et år, samtidig med at der blev byttet om på, hvilke ejendomme, der blev vurderet i ulige og lige år.

Dette betyder, at den første almindelige vurdering med det nye vurderingssystem vil blive ved vurderingsterminen i 2018, hvor ejerboligerne vil blive vurderet. Offentliggørelsen af 2018-vurderingen forventes som vanligt i foråret 2019. Herefter vurderes ejerboliger i lige år og evt. omvurderes i ulige, modsat tidligere.

De erhvervs- og øvrige ejendomme, der skal vurderes, vil første gang i 2019 blive almindeligt vurderet, og denne vurdering offentliggøres i 2020.

Den kommende ejendomsvurderingslov og følgelove er sendt i høring. Der forventes ændringer ift. hvilke erhvervs- og øvrige ejendomme, der skal vurderes, principperne bag vurderingen, klagesystemet og ligeledes en tilbagebetalingsordning for bolig- og erhvervsejendomme, der har betalt skat af en for høj vurdering. Lovforslaget forventes at træde i kraft 1. januar 2018.

Kilde: Dansk Ejendomsmæglerforening